Bioloxía e Xeoloxía do 2º Ciclo de Educación Secundaria Obrigatoria